Kto może kontrolować publiczne place zabaw?

publiczne place zabaw

Kontrolę publicznego placu zabaw mogą przeprowadzić inspektorzy wielu instytucji i to na różnych etapach budowy. Sprawdź, kto może kontrolować publiczne place zabaw? Dowiedz się, jakie kontrole musisz przeprowadzać we własnym zakresie?

Inspekcja Handlowa kontroluje place zabaw

Dużym zaskoczeniem jest fakt, że kontrolę placu zabaw może przeprowadzić Inspekcja Handlowa. Okazuje się bowiem, że organ ten również odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Inspekcja Handlowa kontroluje, czy zakupione urządzenia na plac zabaw z atestem spełniają normy bezpieczeństwa i posiadają stosowne certyfikaty. Odbywa się to zwykle na wczesnych etapach budowy publicznego placu zabaw.

Nadzór budowlany na publicznym placu zabaw

Wyposażenie placu zabaw traktowane jest jako elementy małej architektury, o których traktuje artykuł 3. ustawy o Prawie budowlanym. To daje Inspektorom Nadzoru Budowlanego możliwość kontroli placu zabaw również w oparciu o przestrzeganie wytycznych norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Przepisy Prawa budowlanego wprowadzają również obowiązek przeprowadzenia przez Nadzór Budowlany co najmniej raz na 5 lat kontroli każdego placu zabaw.

Co może kontrolować Urząd Dozoru Technicznego?

UDT może przeprowadzać kontrolę urządzeń, które wymienione są w specjalnym spisie. Na próżno szukać w nim elementów wyposażenia placów zabaw. Jednakże Urząd Dozoru Technicznego może ocenić bezpieczeństwo:

 • huśtawek,
 • zjeżdżalni,
 • karuzel,
 • drabinek.

Pozytywna ocena tych urządzeń na plac zabaw z atestem skutkuje wydaniem przez UDT “Świadectwa spełnienia wymagań”. Zatem kontrola Urzędu Dozoru Technicznego w praktyce pozwala po prostu na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników placów zabaw z atestem.

Kontrola placu zabaw przez Sanepid

Pracownicy PSSE również mogą kontrolować publiczne place zabaw. Inspekcji najczęściej podlegają piaskownice, a konkretnie czystość piasku. Pamiętaj, że jako zarządca lub właściciel placu zabaw, masz obowiązek co najmniej dwukrotnej wymiany piasku w ciągu roku. Inspektor Sanepidu na publicznym placu zabaw sprawdzi także, czy zamontowane urządzenia posiadają stosowne atesty bezpieczeństwa i certyfikaty.

Jak Ministerstwo Edukacji Narodowej kontroluje place zabaw?

MEN może kontrolować place zabaw dla przedszkoli czy szkół. Kontrolę taką przeprowadza zwykle wskazany przez Ministerstwo Wykonawca, który sprawdzać może:

 • dokumentację techniczną,
 • zgodność urządzeń z normami PN-EN 1176,
 • spełnienie wytycznych normy  PN-EN 1177,
 • szczegóły gwarancji na urządzenia na placu zabaw,
 • odległości pomiędzy elementami wyposażenia,
 • właściwości nawierzchni placów zabaw.

Kontrole publicznych placów zabaw Ministerstwo Edukacji Narodowej najczęściej wykonywane są w ramach ogólnopolskich projektów.

Obowiązek kontroli placu zabaw

Niezależnie od inspekcji instytucji państwowych, Prawo Budowlane, a także norma PN-EN 1176 nakładają na zarządcę i właściciela placu zabaw obowiązek przeprowadzania we własnym zakresie trzech rodzajów kontroli:

 • regularnej (co najmniej raz w tygodniu),
 • funkcjonalnej (raz na 1 – 3 miesiące),
 • głównej (raz w roku).

Każdą z tych inspekcji powinna przeprowadzić osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Protokół z kontroli musi zostać dołączony do Książki kontroli placu zabaw, której obowiązek prowadzenia spoczywa na administratorze obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *