Plac zabaw w ośrodku rekreacyjnym – jak się do tego zabrać? Jakie przepisy mnie obowiązują?

Plac zabaw jest atrakcją, której nie powinno zabraknąć w żadnym ośrodku wypoczynkowym! Jakie kryteria powinien spełniać plac zabaw w hotelu? Czy każdy ogrodowy plac zabaw może zostać zainstalowany na terenie obiektu rekreacyjnego? Czy hotelowy plac zabaw traktowany jest przez polskie prawo jako obiekt prywatny, czy publiczny? Odpowiedzi na te i kilka podobnych pytań znajdziesz w niniejszym tekście. Jeżeli planujesz montaż placu zabaw w restauracji, hotelu czy obiekcie sportowo-rekreacyjnym – to bez zbędnego przedłużania, zapraszamy do dalszej lektury!

Plac zabaw w hotelu – obiekt publiczny czy prywatny?

W myśl polskiego prawa właścicielami publicznych placów zabaw są nie tylko szkoły, przedszkola, wspólnoty mieszkaniowe, gminy, czy urzędy miast ale również właściciele obiektów ogólnodostępnych – czyli na przykład hoteli, ośrodków wypoczynkowych, restauracji, sanatoriów, zajazdów czy pensjonatów. W myśl polskiego prawa budowlanego, wszystkie elementy placu zabaw zlokalizowanego na ogólnodostępnym terenie są elementami małej architektury. Oznacza to, że taki plac zabaw musi spełniać wytyczne określone w normach PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Budowa takiego obiektu na terenie ośrodka wypoczynkowego czy innego obiektu rekreacyjnego, nie wymaga uzyskania specjalnych pozwoleń, obowiązkowe jest jednak zgłoszenie takie budowy oraz posiadanie certyfikatów lub deklaracji zgodności z wymienionymi już normami dla wszystkich sprzętów, które planujemy zainstalować.

Jakie normy powinien spełniać restauracyjny plac zabaw?

Jak już wspomnieliśmy, plac zabaw znajdujący się w restauracji, hotelu czy na terenie innego ośrodka wypoczynkowego musi spełniać wymogi norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Pierwsza z nich to spis wytycznych wyznaczających standardy jakości oraz bezpieczeństwa dla sprzętów zabawowych. Normy zawarte w tej grupie określają między innymi:

  • wytyczne związane z instalacją, eksploatacją oraz konserwacją sprzętów zabawowych,
  • wytyczne dotyczące konstrukcji huśtawek, zjeżdżalni i innych sprzętów zabawowych,
  • standardy bezpieczeństwa takie jak na przykład rozmiar tak zwanych „stref bezpieczeństwa”,
  • metody badań, pozwalające wykazać, że dany obiekt spełnia dane normy.

Norma PN-EN 1177 skupia się z kolei na nawierzchniach dozwolonych do stosowania w publicznych placach zabaw. Nawierzchnia każdego placu zabaw (uważamy, że nie tylko publicznego) powinna w odpowiedni sposób amortyzować upadek – chodzi tutaj o tak zwany stopień wytłumienia uderzenia. Stopień ten uzależniony jest od rodzaju zastosowanej nawierzchni (może być ona naturalna lub sztuczna) oraz krytycznej wysokości upadku z danego sprzętu. Poprzez krytyczną wysokość upadku rozumiana jest odległość pomiędzy najwyższym punktem sprzętu zabawowego a podłożem.

Plac zabaw w hotelu – jak się do tego zabrać?

Istnieją trzy drogi. Pierwsza polega na samodzielnym zaprojektowaniu placu zabaw. W praktyce jednak droga ta może być niezwykle czasochłonna i wyboista dla osób, które nie posiadają doświadczenia w tym zakresie. Budowę placu zabaw możemy także zlecić architektowi, który po wykonaniu projektu, będzie trzymał piecze nad realizacją prac budowlanych. Rozwiązanie to jest kosztowne i raczej niepraktyczne – no, chyba że planujemy budowę parku rozrywki. Wykonanie projektów architektonicznych wymaga czasu, a później jeszcze przychodzi kolej na certyfikację sprzętów zabawowych i wreszcie na budowę. Problematyczny może okazać się również serwis oraz ewentualna wymiana uszkodzonych elementów takich sprzętów – części zastępcze nie będą dostępne od ręki, jeżeli sprzęty zostały zaprojektowane od zera.

Trzecia droga to budowa placu zabaw w hotelu przy wsparciu profesjonalnego montażysty i w konsultacji z firmą handlującą placami zabaw i sprzętem zabawowym. Osoby zatrudniane w takich firmach posiadają szerokie kompetencje w zakresie projektowania, montażu i serwisowania sprzętów zabawowych. W praktyce wybór tej drogi jest o wiele korzystniejszym z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązaniem – projekt może zostać wykonany szybko, ponieważ ogranicza się do prostego rozmieszczenia elementów placu zabaw, które dostępne są od ręki w danej firmie. Osoby zajmujące się realizacją są zapoznane z aktualnymi standardami i wytycznymi bezpieczeństwa, a oferowane przez nie sprzęty są atestowane i certyfikowane. Dzięki takiej współpracy zyskujemy pewność, że plac zabaw jest wykonany w pełnej zgodności z polskim prawem budowlanym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *