Publiczne integracyjne place zabaw – wymogi

publiczne place zabaw

Publiczne place zabaw to obiekty, które mają dostarczyć dzieciom możliwie największą frajdę i sporą dawkę ruchu. Równie ważne, jeśli nie najważniejsze, jest bezpieczeństwo zamontowanych na nich urządzeń. Pamiętaj o tym zwłaszcza podczas wybierania elementów wyposażenia integracyjnych placów zabaw.

Plac zabaw z atestem

Publiczne place zabaw muszą spełniać wiele wymogów. W pierwszej kolejności chodzi o zgodność z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Dotyczą one zarówno poszczególnych urządzeń na plac zabaw z atestem, jak i nawierzchni w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Normy te zawierają również opisy metod badania konkretnych elementów wyposażenia np.:

  • huśtawek,
  • zjeżdżalni,
  • karuzel,
  • urządzeń kołyszących.

Potwierdzeniem bezpieczeństwa tych urządzeń są stosowne certyfikaty. W praktyce o certyfikację dba producent placów zabaw z atestem.

Integracyjne urządzenia na plac zabaw z atestem

Elementy wyposażenia integracyjnych placów zabaw zwykle różnią się konstrukcją od swoich klasycznych odpowiedników. Wszystko po to, aby frajdę z zabawy na placu mogły czerpać również dzieci niepełnosprawne. Dlatego np. integracyjne karuzele obrotowe zamiast siedzisk posiadają szerokie platformy, na które może wjechać wózek inwalidzki. Zmieści się on także na najazdach, w które wyposażono specjalnie zaprojektowane huśtawki.

Aby zapewnić maksymalną funkcjonalność, urządzenia przeznaczone na integracyjny plac zabaw z atestem konstruowane inaczej, niż ich standardowe odpowiedniki. To stanowi potencjalne niebezpieczeństwo. Producent placów zabaw i ich wyposażenia musi zatem poddać certyfikacji również zmodyfikowane urządzenia. A podczas obowiązkowych przeglądów tych obiektów należy zwracać szczególną uwagę na stan techniczny opcjonalnych dodatków.

kontrola_publiczne_place_zabaw

Publiczne place zabaw

W praktyce wszystkie wymogi, które muszą spełniać publiczne place zabaw, dotyczą również obiektów tego rodzaju przeznaczonych do integracji. Należy zatem zadbać o właściwą lokalizację placu (zgodną z treścią § 40 ust. 3  Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania), a rozpoczęcie budowy poprzedzić uzyskaniem stosownego pozwolenia. Wszystkie publiczne, nawet place zabaw dla przedszkoli, traktowane są bowiem jako obiekty małej architektury i dlatego podlegają przepisom Prawa budowlanego.

Konieczny okazuje się przede wszystkim profesjonalnie wykonany projekt placu zabaw. Będzie on uwzględniał również dodatkowe elementy takie, jak:

  • ogrodzenie placu zabaw,
  • ciągi komunikacyjne,
  • usytuowanie stref zielonych,
  • rozmieszczenie tablic informacyjnych,
  • dodatkowe wyposażenie dla osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć, kto może kontrolować publiczne place zabaw, również po to, aby odpowiednio prowadzić wymaganą dokumentację. Nie można zapomnieć o regularnych przeglądach. Niektóre z nich muszą być wykonywane przez osoby z uprawnieniami. Inne należy przeprowadzać stosunkowo często. Za stan techniczny urządzeń na placu zabaw, a więc również bezpieczeństwo bawiących się na nim dzieci, odpowiada administrator obiektu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *