Publiczne place zabaw – przepisy prawne

place zabaw przepisy prawne

Publiczne place zabaw z atestem muszą spełniać kilka przepisów prawnych. Ich wyposażenie opisują dwie polskie normy. Do każdego obiektu tego rodzaju opracowano też wymogi użytkowe. W tym artykule przedstawiamy je wszystkie.

Plac zabaw z atestem a prawo budowlane

Nie ma przepisów prawnych dotyczących stricte publicznych placów zabaw. Ale konstrukcje te traktowane są jako obiekty małej architektury, do których stosowne akty prawne już istnieją. Zawarte są w artykule 3. ustawy o Prawie budowlanym.

Jako obiekty małej architektury publiczne place zabaw muszą również spełniać przepisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania. W tym dokumencie zdefiniowano m.in. minimalne odległości placów zabaw od innych zabudowań oraz parkingów czy warunki nasłonecznienia tych obiektów. Place zabaw dla przedszkoli i nie tylko podlegają kontroli Nadzoru budowlanego.

Stosowne akty prawne wydało również Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. MENiS zwraca uwagę między innymi na kwestię instalacji wyłącznie atestowanego wyposażenia placów zabaw, które posiada odpowiednie certyfikaty oraz czytelne instrukcje użytkowania.

Normy prawne dla placów zabaw

O placach zabaw z atestem nie zapomnieli również twórcy polskich norm. Stworzyli oni dwa dokumenty, z których pierwszy jest w zasadzie zbiorem standardów, a drugi dotyczy bezpośredniego otoczenia urządzeń na placu zabaw. Oto te normy:

  • norma PN-EN 1176, w której w poszczególnych częściach ponumerowanych od 2 do 11 zawarto wymogi dotyczące praktycznie wszystkich urządzeń na plac zabaw z atestem. Część pierwsza traktuje ogólnie o bezpieczeństwie, a także zawiera metodykę badania placów zabaw i ich wyposażenia.
  • norma PN-EN 1177 definiuje natomiast parametry dopuszczalnych nawierzchni placów zabaw oraz sposób wyznaczania tzw. strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń. 

Publiczne place zabaw: wymogi użytkowe

Place zabaw dla przedszkoli, szkół czy osiedli muszą również spełniać liczne wymogi użytkowe. Wynikają one nie tylko z troski o bezpieczeństwo użytkowników, lecz także trwałości konstrukcji czy wygody konserwacji. Z tych powodów publiczne place zabaw z atestem powinny być:

  • wykonane z wytrzymałych materiałów,
  • zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków zewnętrznych,
  • solidnie zamocowane do podłoża,
  • wyposażone w powłoki, które można łatwo odnowić (np. poprzez malowanie),
  • ogrodzone, aby zabezpieczyć wyposażenie przed wandalami i zwierzętami,
  • wyposażone w stosowne instrukcje i oznaczenia
  • regularnie kontrolowane przez administratora, który zobowiązani jest do prowadzenia książki przeglądów publicznego placu zabaw.

Publiczny plac zabaw zgodny z przepisami

Okazuje się zatem, że budowa publicznego placu zabaw, który będzie spełniał wszystkie przepisy wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Dlatego tak ważny jest profesjonalny projekt placu zabaw, dzięki któremu wymogi będą przestrzegane już od momentu realizacji inwestycji. W tym celu najbezpieczniej postawić na sprawdzonego producenta publicznych placów zabaw, który zapewnia również pomoc w ich projektowaniu i budowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *