Publiczny plac zabaw a przepisy budowlane

przepisy_budowlane_na_placu_zabaw

Publiczne place zabaw szybko stają się miejscami uwielbianymi przez dzieci. Jednakże ich konstrukcja obwarowana jest przepisami prawa budowlanego. Dowiedz się, jak w świetle przepisów wybudować publiczny plac zabaw z atestem?

Publiczne place zabaw – definicja

Formalna definicja placu zabaw w prawie budowlanym… nie istnieje. O dziwo, pomimo tego np. publiczne place zabaw dla przedszkoli muszą spełniać normy prawne. Jak to możliwe? Otóż przepisy budowlane odnoszą się nie do placu, jako obiektu, lecz jego wyposażenia. Zabawki na publiczny plac zabaw traktowane są po prostu, jak elementy małej architektury (art 3. ustawy Prawo budowlane).

Gdzie zlokalizować publiczny plac zabaw z atestem?

Dodatkowo o placach zabaw z atestem wspomina również Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Dokument ten określa w § 40 ust. 3 minimalną odległość, która musi być zachowana pomiędzy placem zabaw a m.in. oknami pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, na 10 metrów. Problem jednak w tym, że rozporządzenie nie definiuje, co dokładnie ma znajdować się w tej odległości. Teoretycznie może to być:

  • ogrodzenie placu zabaw, które de facto nie jest wymagane,
  • strefa bezpieczeństwa wokół każdego urządzenia, określona normą PN-EN 1176 lub
  • samo urządzenie. Ten wariant przyjmowany jest najczęściej.

Rozporządzenie w taki sam sposób podaje również minimalną odległość placu zabaw od parkingu (w zależności od jego rozmiaru od 7 do nawet 20 m).

Projekt publicznego placu zabaw

Oczywiście wszystkie urządzenia na plac zabaw z atestem muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa ujęte w normach PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Nawet najmniejszy domek na publiczny plac zabaw musi zostać ujęty w projekcie tego obiektu. Najczęściej sporządzić go trzeba na mapie do celów projektowych. Stąd wynika konieczność zatrudnienia architekta.

Znacznie taniej i szybciej kompletny projekt wykona producent publicznych placów zabaw. Decydując się na to rozwiązanie możesz liczyć na profesjonalny montaż wyposażenia placu zabaw. Projektant zajmie się także zgłoszeniem budowy, co okazuje się niezbędne do rozpoczęcia jakichkolwiek prac.

Kto przeprowadza przegląd publicznych placów zabaw?

Po zakończeniu budowy, ale przed dopuszczeniem do użytkowania, na terenie publicznego placu zabaw powinien zostać przeprowadzony audyt pomontażowy, czyli po prostu odbiór placu zabaw. W protokole z jego wykonania inspektor wymienia ewentualne błędy i ocenia ryzyko niebezpieczeństwa, jakie stwarzają. Przy okazji można również przeszkolić personel placu.

Pomyślny odbiór publicznego placu zabaw to nie wszystko. Odtąd na jego właścicielu ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli i to wielu:

  • kontrola wzrokowa powinna być wykonywana często (nawet codziennie, najrzadziej – raz w tygodniu) na przykład przez konserwatora lub nawet pracowników firmy sprzątającej,
  • kontrola funkcjonalna (raz na 1 – 3 miesięcy) wykonywana przez zewnętrznego inspektora,
  • kontrola główna (raz w roku). Powinien ją wykonać specjalista, który szczegółowo zna normy bezpieczeństwa. Przy tej okazji ocenie poprawności podlegają wpisy w dzienniku obiektu.
  • kontrola pięcioletnia przeprowadzana przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *