Strefy bezpieczeństwa na placu zabaw – czym są i jak je wyznaczać?

strefy-bezpieczeństwa-na-placu-zabaw

Na pierwszy rzut oka niewidoczne, a kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników urządzeń zabawowych. Strefy bezpieczeństwa – czym są, i jak je wyznaczać na publicznym placu zabaw? Dowiesz się w poniższym tekście!

Strefy bezpieczeństwa na placu zabaw

Strefa bezpieczeństwa to obszar otaczający dane urządzenie na placu zabaw. Każdy sprzęt zabawowy powinien być wpisany w przestrzeń placu w taki sposób, aby ewentualny z niego upadek nie groził kolizją z innym sprzętem, ani elementem małej architektury takim jak płot, altana czy ławka, a także innym bawiącym się dzieckiem. Tak więc w strefie bezpieczeństwa nie mogą znajdować się inne sprzęty, a jej podłoże powinno w odpowiedni sposób amortyzować upadek. Wielkość stref bezpieczeństwa określa norma PN-EN 1176 (linkowanie do: https://krpz.pl/strona/58/wykaz-norm-z-grupy-pn-en-11762009-dotyczacych-wyposazenia-placow-zabaw-oraz-stosowanych-nawierzchni-pn-en-11772009). Zasady w niej zawarte powinna znać każda osoba projektująca plac zabaw w przestrzeni publicznej, ale nie tylko – są to ogólne zasady, przydatne również przy aranżacji prywatnego placu zabaw. Wielkość strefy bezpieczeństwa sugerowanej dla danego sprzętu zabawowego, powinna być także podana na dołączonej do niego karcie produktu.

Strefy bezpieczeństwa dla sprzętów zabawowych – wysokość swobodnego upadku

Wielkość strefy bezpieczeństwa uzależniona jest od kilku czynników, głównym jest wysokość swobodnego upadku. Jest to największa dla danego sprzętu odległość pionowa pomiędzy wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała (czyli każdą nieruchomą powierzchnią, na przykład podestem, czy drabinką) a powierzchnią znajdującą się poniżej, na którą ciało spada. Wysokość swobodnego upadku przy obliczeniach stref bezpieczeństwa, określa się znacznikiem (h), a wspominając o niej, należy również wspomnieć o krytycznej wysokości upadku (HIC) zwanej również maksymalną.

HIC to skrót od angielskiego Head Injury Criterion (kryterium urazu głowy). Stanowi górną granicę wszystkich wysokości swobodnego upadku, dla których pokrycie nawierzchnią gwarantuje zadowalający poziom amortyzacji uderzenia. Ostatnim ważnym określeniem, które powinniśmy poznać, jest określany znacznikiem (I) obszar upadku – czyli powierzchnia, na którą może spaść użytkownik danego urządzenia zabawowego.

Norma PN-EN 1176 – wyznaczanie stref bezpieczeństwa

W zgodzie z normą PN-EN 1176, wszystkie urządzenia zabawowe muszą mieć własną strefę bezpieczeństwa, oznacza to, że strefa ta nie może nachodzić na obszar zajmowany przez strefę bezpieczeństwa wyznaczoną dla innego sprzętu.

  • Każde urządzenie zabawowe o wysokości swobodnego upadku wynoszącej do 0,6 metra, powinno mieć wyznaczoną strefę bezpieczeństwa obejmującą 1,5 metra od urządzenia.
  • Urządzenia o wysokości swobodnego upadku wyższej niż 0,6 metra, powinny posiadać strefę bezpieczeństwa obliczoną według wzoru: (HiC – 1,5 m) x 0.667 + 1,5 m

Należy uwzględnić, że w normie istnieją wyjątki dla urządzeń o ruchu wymuszonym takich jak karuzele, huśtawki czy bujaki, dlatego zawsze należy uwzględniać wytyczne podane przez producenta danego sprzętu. W każdym wypadku strefa bezpieczeństwa nie może nachodzić na strefę bezpieczeństwa wyznaczoną dla innego sprzętu.

strefa-bezpieczeństwa-regulamin-placu-zabaw

Strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w praktyce

Teoria wzory, znaczniki normy prawne… są to informacje trudne zarówno do czytania, jak i do przyswojenia, jednak musi je znać każdy projektant publicznego placu zabaw. Strefy bezpieczeństwa należy wyznaczyć już etapie projektowania placu zabaw. To właśnie od nich w dużej mierze będzie zależeć przyszły wygląd placu, ilość urządzeń które zmieszczą się na jego terenie, a także oczywiście bezpieczeństwo dzieci.

Strefa bezpieczeństwa – nawierzchnia

Każda strefa bezpieczeństwa powinna być pokryta nawierzchnią, która zapewni odpowiednią amortyzację w razie wypadku. W zgodzie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzory Budowlanego odpowiednia nawierzchnia to „nawierzchnia w obszarze powierzchni zderzenia, mająca na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń podczas upadku na nią” po rozszyfrowaniu tego sformułowania pozwala stwierdzić, że musi przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Jakie są więc typy nawierzchni na plac zabaw zgodnych z normą PN-EN 1176? Są to zarówno nawierzchnie naturalne (np. żwir, piasek, kora), jak i nawierzchnie syntetyczne. W wypadku nawierzchni sypkich norma określa również konkretną wielkość ziarna. Istnieje szeroki wybór nawierzchni zgodnych z normą, co daje projektantom szerokie pole do popisu w zakresie aranżacji.

publiczne place zabaw

Aranżacja placu zabaw – postaw na wiedzę i profesjonalizm

Jako Malpiszon.pl świadczymy fachowe doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i doboru odpowiednich sprzętów do placu zabaw. Wspólnie urządzimy zarówno prywatny, jak i publiczny plac zabaw. Bezpieczeństwo jest dla nas czynnikiem kluczowym, na każdym etapie realizacji projektu dlatego oferujemy wyłącznie atestowane sprzęty zabawowe, których jakość wykonania, potwierdzona jest wieloletnią gwarancją. Należy również mieć na uwadze, że każdy plac zabaw musi być regularnie serwisowany, a w wypadku obiektów publicznych jest to ściśle określone normami prawnymi. Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *