Urządzenia zabawowe jako element małej architektury – wymogi


Plac zabaw – miejsce w którym skupia się pozytywna energia płynąca z uśmiechniętych buzi bawiących się dzieci. To tutaj nawiązują się pierwsze przyjaźnie, powstają wspaniałe piaskowe zamki, a na huśtawkach rozładowują się nieskończone pokłady energii naszych podopiecznych. O jakich sprzętach należy pamiętać, oraz jakie wymogi spełniać planując plac zabaw? Na te pytania odpowiemy w poniższym tekście – zapraszamy do lektury!

Zasady ogólne.

Publiczny plac zabaw jest obiektem małej architektury, kontrolowanym przez Prawo budowlane. Odległości pomiędzy konkretnymi elementami placu zabaw określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poniższy tekst jest zbiorem ogólnych zasad i wytycznych odnoszących się do budowy placu zabaw. Po za wymogami Prawa budowlanego, obiekt musi być zbudowany w odniesieniu do ogólnych wymogów bezpieczeństwa określonych w normach PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Bezpieczeństwo

PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – jest to zbiór wytycznych określających wymagania bezpieczeństwa oraz nawierzchni placów zabaw. Kolejne jego podpunkty określają wytyczne dotyczące poszczególnych elementów placu zabaw takich jak huśtawki, zjeżdżalnie czy karuzele. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku – dotyczy upadków na placu zabaw, sugeruje jakich nawierzchni użyć by maksymalnie zamortyzować upadek, oraz jak zbadać nawierzchnię by określić jej stopień wytłumienia.

Bezpieczeństwo przede wszystkim – niezależnie od tego, czy będzie to publiczny czy prywatny plac zabaw bezpieczeństwo bawiących się na nim dzieci powinno zawsze być priorytetem.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników powinien być to atestowany plac zabaw, sprzęty znajdujące się na nim muszą być stabilne i zapewniające komfort zabawy – dlatego konieczną praktyką jest montowanie wszystkich sprzętów do gruntu poprzez betonowanie kotw.

Ogrodzenie placu zabaw

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plac zabaw nie musi być ogrodzony, jednakże ogrodzenie placu zabaw pomaga w utrzymaniu go w czystości oraz ułatwia kontrole większych grup bawiących się na nim dzieci. Ogrodzenie zapewnia też poczucie bezpieczeństwa. Przyjmuje się, że ogrodzenie powinno być wysokie do 70cm – tak by stanowiło przeszkodę dla dzieci ale zapewniało łatwy dostęp opiekunowi na teren placu zabaw. Furtka powinna być szeroka przynajmniej na 90cm aby zapewniła wygodne dojście dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich i otwierać się do wewnątrz. Przestrzeń między dolną częścią furtki a ziemią powinna wynosić 6 do 11cm. W naszym sklepie znajdziesz ogrodzenia składające się z segmentów o długości 100x45cm i spełniające wszelkie normy Prawa budowlanego.

Rozmieszczenie ławek i koszy na placu zabaw

Ławki powinny znajdować się przynajmniej metr od ogrodzenia. Kosze na śmieci powinny być rozplanowane tak, by znajdowały się 1-2 m od ławek.

Strefy bezpieczeństwa

Podstawowy gwarant bezpiecznego korzystania ze sprzętów na placu zabaw. Jest to obszar pod i wokół danego urządzenia zabawowego. Nie mogą się znajdować na nim inne sprzęty, urządzenia, ławki czy przeszkody takie jak krzaki czy drzewa.

Jaka powinna być wielkość strefy bezpieczeństwa? Zależy to przede wszystkim od wysokości swobodnego upadku (wysokości na jaką użytkownik może wejść na dany sprzęt). Wielkość stref bezpieczeństwa określa norma PN-EN 1176, zgodnie z którą, wymiary strefy bezpieczeństwa powinny być podane w karcie technicznej produktu. Zakłada się, że jeżeli wysokość swobodnego upadku urządzenia wynosi do 0,6 metra, to strefa bezpieczeństwa powinna wynosić do 1,5 metra od urządzenia.

Odstęp pomiędzy poszczególnymi elementami placu zabaw powinien być bezpieczny i zapewniający do nich swobodny dostęp.

Podłoże w strefie bezpieczeństwa

Nawierzchnie stosowane na placu zabaw określa norma PN-EN 1177. Powinny one odpowiednio amortyzować upadek w strefach bezpieczeństwa wokół urządzeń wymuszających ruch użytkownika takich jak huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie oraz wszelkich innych urządzeń których wysokość swobodnego upadku  przekracza 0,6m.

Norma wymaga zastosowania jednego z dwóch typów nawierzchni amortyzującej – naturalnej takiej jak piasek czy kora, lub syntetycznej np. nawierzchnia wylewana czy sztuczna trawa.

Piaskownica

W wypadku piaskownic, przede wszystkim musimy pamiętać o regularnej wymianie oraz zabezpieczeniu pisaku. Zgodnie z Prawem budowlanym, zarządca obiektu zobowiązany jest do wymiany piasku przed i po sezonie oraz w każdym wypadku kiedy stwierdzi zanieczyszczenie piasku mogące spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia osób bawiących się w piaskownicy – odchody, padłe zwierzęta, itd.

W celu zachowania odpowiedniej czystości piasku należy użyć plandeki chroniącej piaskownice przed zabrudzeniami. Plandeka powinna na tyle przepuszczać wilgoć, by uniknąć namnażania się grzybów i drobnoustrojów – po więcej informacji na ten temat zapraszamy do artykułu ”Piaskownica dla dziecka – o czym warto wiedzieć”.
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór zarówno piaskownic jak i plandek wysokiej jakości służących do zabezpieczania tych obiektów.

Tablica informacyjna

Na każdym placu zabaw musi znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin placu zabaw. W regulaminie placu zabaw muszą znajdować się wszystkie zasady dotyczące użytkowania samego placu zabaw, jak i wszystkich urządzeń znajdujących się na nim. Na tablicy nie może również zabraknąć numerów alarmowych oraz danych kontaktowych administratora obiektu. Tablicę informacyjną zakupią Państwo na naszej stronie – zapraszamy!

Huśtawki, drabinki, i inne sprzęty.

Niezależnie od tego czy będą to

place zabaw dla przedszkoli

, żłobków czy place zabaw w przestrzeni miejskiej, z pewnością obiekty te będą często używane – dlatego, po za spełnieniem wszelkich norm i wytycznych, należy pamiętać by urządzenia na plac zabaw były stabilne i odporne na intensywną eksploatację. W tym celu warto zastanowić się nad zakupem sprzętów wysokiej jakości, potwierdzonej gwarancją producenta. Wśród ofert na naszej stronie znajdą Państwo zarówno całe place zabaw jak i ich poszczególne elementy – wszystkie oferowane przez nas sprzęty są odporne na warunki pogodowe i intensywną eksploatację.

Niezależnie od tego czy będzie to plac zabaw w przedszkolu, żłobku czy w przestrzeni miejskiej z
pewnością obiekt ten będzie często używany – dlatego, po za spełnieniem wszelkich norm i
wytycznych, należy pamiętać by urządzenia na plac zabaw były stabilne i odporne na intensywną
eksploatację.

plac zabaw w przedszkolu, żłobku czy w przestrzeni miejskiej z pewnością obiekt ten będzie często używany – dlatego, po za spełnieniem wszelkich norm i wytycznych, należy pamiętać by urządzenia na plac zabaw były stabilne i odporne na intensywną eksploatację. W tym celu warto zastanowić się nad zakupem sprzętów wysokiej jakości, potwierdzonej gwarancją producenta. Wśród ofert na naszej stronie znajdą Państwo zarówno całe place zabaw jak i ich poszczególne elementy – wszystkie oferowane przez nas sprzęty są odporne na warunki pogodowe i intensywną eksploatację.

Podsumowując,

Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo – budowa placu zabaw wymaga znajomości podstawowych norm i zasad Prawa budowlanego, które z grubsza sprowadzają się do zapewnienia bezpieczeństwa dla jego użytkowników. Warto korzystać z gotowych rozwiązań proponowanych przez firmy takie jak nasza. Ze swojej strony oferujemy nie tylko sprzęty zabawowe najwyższej jakości, czy inne elementy małej architektury do wykorzystania na placu zabaw, oferujemy również wsparcie merytoryczne i najwyższą jakość świadczonych usług – Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *